COQIQ

Proiektuen ikus onespena

Euskal Herriko, Burgos eta Errioxako Kimika eta Ingeniaritza Kimikoaren Elkargo Ofiziala

Zure proiektuen kalitatea bermatzen dugu

COQIQek proiektuak ikus onesteko zerbitzua eskaintzen die elkargokideei. Zerbitzu honen helburua da edozein arlotan aurkeztutako proiektu teknikoen kalitatea eta legezkotasuna bermatzea, baita proiektu horiek egiten dituzten profesionalen gaitasuna eta erantzukizuna bermatzea ere.

Zer da proiektuei ikus onespena ematea?

Proiektuak ikus onestea proiektu tekniko bat indarrean dagoen zein aplikatu beharreko araudiarekin bat datorrela ziurtatzen duen prozedura tekniko eta administratiboa da. Erakunde eskudun batek proiektua berrikusi eta egiaztatzen du, ezarritako baldintza teknikoak eta legezkoak betetzen dituela ziurtatzeko, agintari eskudunen aurrean aurkeztu aurretik.

Zergatik da garrantzitsua proiektuei ikus onespena ematea?

Proiektuei ikus onespena ematea bermea da gizartearentzat, aurkeztutako proiektuek aplikatu beharreko arauak eta erregelamenduak betetzen dituztela ziurtatzeko, baita COQIQek ezarritako irizpide tekniko eta profesionalak betetzen dituela egiaztatzeko ere. Gainera, profesional elkargokideentzat, proiektuen ikus onespenak haien gaitasun teknikoa eta lanaren kalitatearekiko zein legezkotasunarekiko konpromisoa egiaztatzen ditu.

Nola funtzionatzen du coqiqen proiektuak ikus onesteko zerbitzuak?

Proiektu baten ikus onespena eskatzeko, elkargokideak bere eremu pribatuan sartu beharko du, COQIQen Leihatila Bakarraren eremuan. Atal horretan, erraz eta eraginkortasunez egin ahal izango du kudeaketa. Bertan, beharrezko dokumentazio guztia igo ahal izango dute elkargokideek eta beren proiektuaren oniritzia eskatu. Prozesua azkarra eta segurua da. Profesionalen lana errazteko diseinatuta dago.

Proiektua jaso ondoren, COQIQeko profesional talde batek berrikusiko du. Talde hori arduratuko da dokumentazioa egiaztatzeaz, horren legezkotasuna aztertzeaz eta indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen dituela ziurtatzeaz. Dena zuzen dagoela egiaztatu ondoren, ikus onespena emango zaio eta proiektua baliozkotu dela jakinaraziko zaio elkargokideari.

COQIQen proiektuak ikus onesteko zerbitzuak abantaila ugari eskaintzen dizkie hala eskatzen duten elkargokideei:

  • Aurkeztutako proiektuen kalitatea eta legezkotasuna bermatzea.
  • Elkargokideen gaitasun teknikoa eta profesionala egiaztatzea.
  • Profesional kualifikatuen aholkularitza tekniko espezializatua eta pertsonalizatua.
  • Arintasuna eta azkartasuna txosten teknikoa berrikusteko eta emateko prozesuan.
  • Proiektuarekin zerikusia duten erreklamazioak edo auziak murriztea.